Dotace Nová zelená úsporám

Rodinné domy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících rodinných domů
 • Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Základní instalace o výkonu 2 kWp se standardním měničem – 40 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s hybridním měničem – 60 000 Kč
 • Základní instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla – 100 000 Kč
 • Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
 • Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Bytové domy

Dotace na fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v bytovém domě. Výše dotace se bude stanovovat jednoduchým způsobem, a to za každý kWp instalovaného výkonu, za každou kWh el. akumulačního systému a každý připojený byt.

Vyrobená elektrická energie z fotovoltaického systému může být využita pro společné prostory bytového domu a v bytových jednotkách, pro ohřev teplé vody a pro dobíjení elektrických vozidel uživatelů domu

Kdo může žádat

 • Vlastníci stávajících bytových domů
 • Společenství vlastníků jednotek stávajících bytových domů
 • Pověření vlastníci bytových jednotek (kromě novostaveb)
 • Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

 • Za 1 kWp instalovaného výkonu – 15 000 Kč
 • Za 1 kWh elektrického akumulačního systému – 10 000 Kč
 • Za připojenou bytovou jednotku k FV systému – 5 000 Kč

 

Jsme certifikovaným specialistou programu NZU.

Více na stránkách: https://novazelenausporam.cz/jak-na-to

Dotace pro firmy

Výše dotace

35 až 50 % uznatelných nákladů

Dotace je určena

Podniky všech velikostí, po celé ČR, vč. Prahy. 

Instalovaný výkon

Maximální instalovaný výkon je do 1 MWp

Umístění fotovoltaiky 

Střechy budov. Nelze na pozemcích. 

Dotace pro vás zajistí renomovaná společnost 201 consulting, která od roku 2010 pomohla získat financování ze strukturálních fondů Evropské unie na projekty v hodnotě vyšší než čtyři miliardy korun.

Veškerou komunikaci včetně předání dokumentů pro Vás zprostředkujeme ZDARMA, přičemž faktura od společnosti 201 consulting bude přímo na Vás.